Regulamin sklepu

 

Regulamin niniejszy zawiera zasady działania Sklepu Internetowego www.lolo.com.pl będącego własnością firmy LOLO Paweł Loręc z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Litewskiej 4/19, zarejestrowanym przez Prezydenta Wrocławia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej SPRZEDAJĄCYM.

 

 

 

KUPUJĄCY

 

1. Każda osoba dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym www.lolo.com.pl ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem i postępowania z jego regułami.

 

2. Dokonanie zakupów w naszym sklepie oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

 

3. Z oferty mogą korzystać osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się z powyższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

  

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep Internetowy www.lolo.com.pl jedynie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.lolo.com.pl

 

2. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza, w treści którego należy wpisać:

 

• dane osobowe,

 

• numer telefonu,

 

• e-mail,

 

• adres na który ma być dostarczony zamówiony towar.

 

3 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub zamówienia, których nie uda się potwierdzić.

 

4. Klient w momencie przyjmowania przesyłki w miarę możliwości powinien sprawdzić jej stan i w przypadku widocznych uszkodzeń, zalania odmówić odbioru przesyłki.

 

5. W przypadku niezgodności towaru lub towarów, bądź uszkodzeń powstałych w czasie transportu powinien złożyć reklamację w formie pisemnej na adres firmy LOLO. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

 

6. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT - są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.

 

7. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

 

• przedpłatę przelewem na wskazany rachunek bankowy

 

• gotówka przy odbiorze

  

 

 

KOSZTY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 24h do 21 dni, od chwili otrzymania płatności za zamówienie (w praktyce czas ten wynosi 1-2 dni, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

 

2. Koszty przesyłki zamówionego towaru lub towarów ponosi zamawiający w wysokości zgodnie z obowiązującym cennikiem dostawcy towaru lub towarów. Jednakże sklep LOLO posiada w ofercie możliwości zakupu z darmową dostawą. Wówczas koszt przesyłki ponosi Sprzedawca.

 

3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen nasz pracownik niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.

 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Przepisy: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

2. Forma złożenia oświadczenia: Ustawa nie precyzuje formy, w jakiej oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma zostać złożone, zawiera jednak w załączniku przykładowy wzór formularza odstąpienia. Można skorzystać z oświadczenia dołączonego przez sklep LOLO do wysłanego towaru.

3. Termin i sposób odstąpienia: Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Metoda zwrotu świadczeń: Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Przedsiębiorca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku zwrotu towaru konsument ponosi koszty odesłania towaru do sprzedającego. Do przesyłki ze zwracanym towarem prosimy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie z podpisem zostało wysłane. Jeśli jest to możliwe to prosimy, aby zwracany towar był zapakowany w oreginalne opakowanie.

 

Zwrot prosimy dokonać na adres: LOLO Paweł Loręc ul. Litewska 4/19 51-354 Wrocław.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt – służymy pomocą:


Telefon: 510-565-346, e-mail: biuro@lolo.com.pl
GWARANCJA

 

1. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesłania Kupującemu bezwadliwego towaru pokrywa sklep.

 

2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

 

3. Do przesyłanego do nas towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu. Towar należy przesłać na adres Sprzedającego.

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opisanych zasadach, które będą obowiązywały od chwili umieszczenia ich na stronie www.lolo.com.pl

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.RODO


ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.


Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane:

Przetwarzamy dane na podstawie dokonanego przez Państwa zakupu obuwia przez stronę www.lolo.com.pl. Dane są przetwarzane w celu dokonania transakcji, tj. wysyłki zakupionego obuwia. Dokonując zakupu na stronie www.lolo.com.pl wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania transakcji i przechowywania danych osobowych przez administratora, tj. firmę LOLO Paweł Loręc ul. Litewska 4/19, 51-354 Wrocław.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Aby dostawrczyć Państwu zakupione obuwie przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej lub poczcie polskiej.

Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:
-sprostowanie nieprawidłowych danych;
-usunięcie danych

Skarga:
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do osoby odpwiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych:

Paweł Loręc
ul. Litewska 4/19
51-354 Wrocław
tel: 510-565-346
biuro@lolo.com.pl

 

 

 

OFERTA OBUWIA:

DOSTAWA

Darmowa wysyłka:
Przesyłka kurierska

Paczka pocztowa


Dopłata do wysyłek pobraniowych:
Przesyłka kurierska
pobraniowa: 10 zł 
Paczka pocztowa
pobraniowa:10 zł


 

Koszyk jest pusty