Regulamin, który właśnie czytasz, dotyczy udostępnienia Treści cyfrowej w postaci Usługi cyfrowej w ramach   newslettera. Określa także zasady dotyczące plików cookies w związku z udostępnieniem Treści i/lub Usługi cyfrowej. W celu korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej nie musisz udostępniać mi swoich danych osobowych, możesz dokonać zakupu dostępu do Treści lub Usługi cyfrowej. 

 

Ogólne warunki zawarcia umowy o dostarczenie Treści lub Usługi cyfrowej

 1. W ramach zapisu do newslettera możesz otrzymać prezent w postaci Treści lub Usługi cyfrowej, np. dostępu konsultacji, informacje, dostęp do  e-booka czy innego cennego dla Ciebie materiału cyfrowego.
 2. W ramach newslettera wysyłam treści edukacyjne,informacje o nowych wpisach, nowych materiałach video oraz informacje handlowe o moich produktach cyfrowych dostępnych na stronach internetowych, w celu marketingu bezpośredniego moich usług i produktów.
  3. Zapisując się do newslettera udzielasz mi zgody na przetwarzanie Twoich danych, w tym Twojego imienia oraz Twojego adresu e-mail w celu wysyłki newslettera na zasadach określonych w tym Regulaminie oraz w Polityce prywatności  https://lolo.com.pl/polityka-prywatnosci/
  4. Zapisanie się do newslettera następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu.
  5. Po wypełnieniu formularza zapisu koniecznym jest potwierdzenie adresu e mail
  6. Jeśli nie potwierdzisz adresu e-mail, nie udostępnię Ci Treści i/lub Usługi cyfrowej w ramach newslettera.
  7. Potwierdzenie zapisu do newslettera oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub zawarcie umowy o świadczenie Usług cyfrowych.
 3. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz udostępnić mi swoich danych i subskrybować mojego newslettera, możesz otrzymać dostęp do moich usług i zakupić odpowiednie produkty lub usługi za ich stałą cenę. 
  Usługa newsletter
 4. Twoje dane podane w formularzu zapisu do newslettera (imię, adres e-mail) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody.
  2. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody (tj. art. 6 lit. a RODO), oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
  w związku z wysyłką newslettera.
  3.  Usługa newsletter  działa do czasu zakończenia subskrypcji  lub zakończenia wysyłania newslettera przeze mnie.
  4. Mechanizm rezygnacji z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linka z informacją Wypisuję się z newslettera.


Formularz kontaktowy

 1. Umożliwiam Ci kontakt ze mną w ramach formularza kontaktowego zamieszczonego na mojej stronie lub poprzez wiadomość e-mail.
  2. Dane jakie przekazujesz mi w ramach formularza kontaktowego, tj. Twój e- mail, numer zamówienia, inne informacje podane w formularzu będą przetwarzane przeze mnie w celu kontaktu z Tobą drogą elektroniczną.
  3. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W Twojej wiadomości możesz umieścić także inne dane osobowe.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
  5. Po zakończeniu kontaktu z Tobą treść korespondencji mogę archiwizować.
  6. Czas archiwizacji nie będzie trwał dłużej niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania tej strony, newslettera lub udostępnionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej możesz składać bezpośrednio do mnie na podany adres e-mail – konrad1ajpu@gmail.com
  2. Każdą reklamację rozpatrzę w terminie 14 dni, odpowiadając na nią również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Masz także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Masz możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem
  jest ochrona konsumentów.
  4. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  5. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.