ZOBACZ MOJE

WYDARZENIA

21 maja, 2024
Wideokonferencja Online na Jitsi
Krąg online w 1️⃣3️⃣ ❤️Toj, który jest ostatnim dniem treceny 📕No’j. Spotykamy się, aby zintegrować doświadczenia tego cyklu, podsumować go, wyrazić wdzięczność. Zapowiemy też nadchodzącą trecenę 📓Tz’i’
🌀 Majański krąg online 13stego dnia treceny 📕No’j.
🗓️ Trecena swoim zakresem obejmuje daty:
Ⲁ: 09.05.2024
Ω: 21.05.2024.
________________________
🙋 ZAPISY 🔗
https://lolo.com.pl/krag13-zapisy
________________________
*******************
Jeśli zastanawiasz się…
🤔 Dlaczego #krąg13?
🤔 Co oznacza “OXLAJUJ” [czt. oszlahuh]?
🤔 Czym jest TRECENA?
to na dole opisu wydarzenia zamieszczam krótkie wyjaśnienia.
_________________________
CEL SPOTKAŃ CYKLU #krąg13:
🎯 Uczcić ostatni dzień treceny.
🎯 Wymienić się doświadczeniami z treceny, aby poszerzyć naszą wiedzę o istocie Nagualu, który patronuje trecenie
🎯 Zjednoczyć serca, by wspólnie płynąć na wznoszącej fali naturalnych cykli czasu ujętych w Kalendarzu Majańskim
🎯 Łączyć i ocieplać wspólnotę ludzi, którzy korzystają z lekarstwa jakim jest czas w ujęciu Kalendarza Majańskiego
✨To będzie krótki krąg podczas którego:
✅ wypijemy kakao,
✅ omówimy istotę ostatniego #13 dnia treceny,
✅ podsumujemy aktualną, kończącą się trecenę,
✅ otworzymy krąg do dzielenia się pieśniami, doświadczeniami, przemyśleniami, wdzięcznością,
✅ zapowiemy nadchodzącą trecenę, abyś mógł/a poczynić plany, wyznaczyć cele, nastroić się na to, co nadchodzi
🧙 PROWADZĄCY:
☀️ Konrad 1 Ajpu’: Słowianin o głębokim połączeniu z plemionami Majów. Współtwórca portalu kalendarzmajow.pl. Projektant kalendarzy majańsko-gregoriańskich. Kalendarzem Majańskim zajmuje się od chwili poznania 🧙Tommy’ego Harevisa w 2015 roku.
Pobiera nauki u Majów z plemienia Tz’utujil i K’iche’ z Gwatemali, gdzie odbywał podróże.
________________________
🙋 ZAPISY 🔗
https://lolo.com.pl/krag13-zapisy
________________________
📕📕📕 WIEDZA 📕📕📕
ℹ️ Jeśli pierwszy raz spotykasz się z wiedzą na temat Kalendarza Majańskiego to czuj się mile widziany i bądź spokojny/a – wszystko wyjaśnię na naszym spotkaniu😉
🤔 Jeśli chcesz wiedzieć więcej już teraz to czytaj dalej ⬇️⬇️⬇️
ℹ️ Kalendarz Majański (w języku rdzennych Majów zwany Tzolk’in [czyt. tsolkin] lub Cholq’ij [czyt. czolkeh]) składa się z 2 kluczowych elementów: 13 Tonów i 20 Naguali.
👉🏻 TONY to energie liczb od 1 do 13. Ton numer 13 w języku Majów Tz’utujil to właśnie “OXLAJUJ”.
👉🏻 NAGUALE to opiekunowie dni Kalendarza Majańskiego. Każdy* Nagual ma swoją energię, która ma swój przejaw w postaci patrona zwierzęcego. Energia ta ma swój biegun dodatni (blask informujący o szansach) i biegun ujemny (cień informujący o zagrożeniach).
* prawie każdy 🤫
⚙️ Kalendarz ten można przedstawić za pomocą 2 zębatych kół. Na większym trybie jest 20 Naguali, a na mniejszym 13 Tonów.
🌅 Każdego dnia, o wschodzie Słońca rozpoczyna się nowy majański dzień, który jest spotkaniem Tonu i Nagualu.
ℹ️ Czym jest “trecena”?
Trecena to okres w Kalendarzu Majańskim, który ma 13 dni.
👟 Trecena rozpoczyna się, gdy ton numer 1 łączy się z danym Nagualem, 1 z 20. Jedynka więc wyznacza Nagual, który staje się opiekunem treceny. Energia tego Nagualu na 13 dni wyznacza temat przewodni tego okresu.
🏁 Trecena kończy się gdy mija 13 dni i jej ostatni dzień zawsze jest połączeniem tonu #13 (oxlajuj) i Nagualu (1 z 20stu)
🔄 Jaki jest pełen cykl Kalendarza Majańskiego Cholq’ij?
Kalendarz Majański ma 260 dni. 13×20 daje 260. Jest to w przybliżeniu 9 miesięcy. Ma to swoje symboliczne znaczenie, bo to +/- tyle samo ile trwa ciąza; od momentu zapłodnienia do narodzin nowego Życia 🌻.
🌀 W pełnym cyklu Kalendarza Majańskiego Cholq’ij / Tzok’in każdy z 20stu Naguali ma swoją trecenę. W ciągu 9 miesięcy mamy więc 20ścia trecen.
☯️ Świadome przejście przez cykl Kalendarza Majańskiego pomaga zwrócić uwagę na wszystkie aspekty swojej istoty. Poprzez pryzmat 20stu Naguali możemy w zrównoważony sposób pielęgnować ogród własnego wnętrza. Człowiek w rozwoju bada granice i skrajności. Ten Kalendarza pomaga powracać do stanu równowagi, nim ponownie sięgniemy do ekstremum.
🗓️ Kalendarz Majański to coś więcej niż system rachuby czasu. To kalendarz “przemian wewnętrznych”. Jest to narzędzie, które wspiera Cię w Twoim wzroście osobistym i duchowym.
🌳 Wspólne poruszanie się w naturalnych cyklach Kalendarza Majańskiego pomaga nam zestroić nasze myśli i serca ❤️‍🔥 Dzięki temu nasze częstotliwości będą pulsować na podobnej fali i razem będziemy wzrastać.
🌱 Celem wspólnych spotkań kręgu 13 “Oxlajuj” jest wytworzyć efekt zbiorowego kiełkowania.
🫵Twoja obecność jest więc bardzo cenna. Pamiętaj, że Jesteś tutaj mile widziany, bo…
“In Lak’ech” – ja Jestem innym Ty
“Ala k’in” – Ty jesteś innym Ja
________________________
🙋 ZAPISY 🔗
https://lolo.com.pl/krag13-zapisy